Steun ons

Als u het werk van ontmoetingsplek ’t Buurtpalet financieel wilt steunen, kunt u via uw bank een (periodieke) overschrijving doen naar: NL45 RABO 0314 1230 75  t.n.v. Stichting Stadsdeelondersteuning Menorah

Eventueel met vermelding van de bestemming die u aan uw bijdrage wilt verbinden.

Stichting Stadsdeelondersteuning Menorah, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.