Samenwerking

We werken samen met diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals Stimenz, Philadelphia, het Leger des Heils en kerken in de wijk en in Apeldoorn.

De invoering van de WMO heeft geleid tot (grote) veranderingen. Veel mensen hebben erg moeten wennen of zijn zoekend naar de mogelijkheden. Je zult maar eenzaam en alleen zijn, geen familie hebben of de familie woont op afstand en je hebt huishoudelijke of andere zorg nodig. De onzekerheid en de eenzaamheid nemen toe. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Het doel van de WMO is het bevorderen van participatie van alle burgers, stimuleren van het zorgen voor elkaar, zorg voor mensen met een beperking, bevorderen sociale samenhang, ondersteuning bij opvoeding, bevordering zelfstandig functioneren etc.  ‘t Buurtpalet wil functioneren in de wijk op een manier waarbij al deze aspecten aan de orde komen. Wij zijn er voor wijkbewoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben.​