Organisatie

Ontmoetingsplek ’t Buurtpalet staat onder leiding van Stichting Stadsdeelondersteuning; opgericht eind 2015. Stichting SOM heeft als doel het aanbieden van activiteiten aan buurtbewoners, in specifieke stadsdelen in Apeldoorn om elkaar te ontmoeten, relaties op te bouwen, zorg te verlenen, ondersteuning te bieden en op te bouwen, ongeacht ieders geloofsovertuiging. Dit vanuit een christelijke identiteit, het ondersteunen van het lokale zorgnetwerk, en in samenwerking met andere hulpverlenende instanties.

Deze stichting kent een bestuur en een Raad van Toezicht. Leden van het bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding en coördinatie van het geheel is in handen van coördinator en leider van het kernteam Hanneke Schoorstra.  Naast Hanneke Schoorstra wordt een assistent leider benoemd, die alle dagelijkse taken in voorkomende gevallen kan overnemen. Voor iedere activiteit wordt een activiteitencoördinator benoemd, die verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de activiteit. Ook de activiteitencoördinator is in voorkomende gevallen vervangbaar door een vooraf aangewezen persoon. Voor iedere activiteit zijn voldoende medewerkers beschikbaar. Iedere medewerker bij Buurtpalet onderschrijft onze missie en visie. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers uit de buurt, die meehelpen met praktische zaken en taken en zij aan zij samenwerken met de medewerkers, o.l.v. de coördinator.

​​