Missie en visie

Missie

Onze visie heeft als basis Mattheüs 5 vers 16: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen”. Dit doen we door er voor buurtbewoners in de wijk Orden te zijn, zonder er iets voor terug te verwachten. Onze medewerkers doen hun werk vanuit hun hart, zonder financiële vergoeding, maar uit naastenliefde. Het werk in Orden voorziet in een behoefte. Bezoekers hebben behoefte aan acceptatie en liefde en dat willen wij graag, vanuit onze levensvisie geven, door er voor hen te zijn. We zien de mensen opbloeien en groeien en zo kunnen zij dat ook weer doen bij hun buren, door er voor hen te zijn.

Met deze visie geven we invulling aan de 4 pijlers van de Gemeente Apeldoorn: zorg, onderwijs, ontmoeting en opvang. In Orden zijn we bijna 7 jaar geleden aan de slag gegaan. De wijk Orden is een kwetsbare wijk, met veel eenzame, laagopgeleide en gescheiden mensen, Nederlanders en Medelanders. Wij zijn ervoor om vooral ook deze buurtbewoners, vanuit onze missie en visie aandacht te geven en dragen er zo toe bij, om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

​Onze visie

We willen aanwezig zijn in de wijk, mensen ondersteunen waar nodig en waar dat kan, onderwijs geven (denk aan taal en bijvoorbeeld opvoeding) om mensen regie over hun eigen leven te geven, mensen die eenzaam zijn bereiken om de eenzaamheid te doorbreken. We zijn ontmoetingsplek en opvang/begeleidingsplek.

Iedereen uit de wijk Orden en omgeving is van harte welkom is voor een kop koffie of thee, een luisterend oor, een (warme) maaltijd, creativiteit, Nederlandse les, voor het doen van een spelletje, voor een goed gesprek, gebed, of een gezellig praatje. Gezinnen en alleenstaanden, jong en oud, Nederlanders en Medelanders komen er samen om elkaar te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en elkaar te helpen. En, iedereen is bij ons even belangrijk!

Wij proberen buurtbewoners te laten zien dat ze er toe doen. Wederzijds begrip en respect zorgt voor acceptatie onderling. Buurtbewoners gaan dingen delen en er ontstaat vriendschap en samenhang in de buurt. En dat in een buurt, waar veel onbegrip, ruzie en verwijdering was. We zijn er voor alle leeftijdscategorieën en culturen. Ze komen bij ons verschillende mensen “met een verhaal”, psychische/sociale/lichamelijke problemen en/of eenzaamheid. Vaak worden deze mensen door de maatschappij niet gezien, maar bij ons is iedereen even belangrijk. Ook is er bij ons de mogelijkheid om zelf te groeien door het doen van vrijwilligerswerk of als stageplek.